Sol og skyer.

Ein tenkjer vel ofte at sol og blå himmel gjev fine motiv og gode bilete, og mange gonger er det slik. Men sola gjev òg utfordringar som ikkje overskya vær gjev. 
Når skydekket dominerar, slepp ein slagskuggane og lyset vert mjukare. Dessutan vil ofte skyer gje spenning og liv til biletet.

Difor tenkjer eg meg ut med kameraet i dag. Kanhende finn eg motiv som er så spanande at eg vil dela dei med deg.